dilluns, 21 d’abril de 2014

Segregar els nens és segregar-nos els ciutadans

Entrevista de Lluis Amiguet, a La Vanguardia del 10 d'abril a Gordon Porter, pioner de l'escola inclusiva.

"Perquè ningú és perfecte. Si aprenen a tolerar, respectar i ajudar els altres, també aprenen a superar els seus propis problemes. O és que hi ha algun nen que no en tingui?"

"Vaig aprendre que no hi ha miracles. Hi ha resultats, i només si la feina és bona"


Llegeix aquí tota l'entrevista.


dissabte, 12 d’abril de 2014

La revisió dels factors de risc per a trastorns mentals greus

Publicació del primer article que en Jordi Artigué  ha fet en relació a la seva tesi doctoral: La revisió dels factors de risc per a trastorns mentals greus

La publicació és a la revista d'Atenció Primària i es pot accedir, de moment, només electrònicament i posteriorment en paper.  

Donat que ens sembla d'interès, en el següent enllaç podeu llegir-lo detingudament:

 

Accés a l'article complert

 

dilluns, 7 d’abril de 2014

Jornada Espiral-DIM 2014


Si esteu interessats en l'ús de les tecnologies en l'educació, el dia 8 d'Abril es celebra la Jornada Espiral-DIM 2014
És una jornada dirigida a tots els professional de l'educació i la formació interessats en aqueste tema, facilitant-hi un punt de trobada i reflexió. Podeu consultar el programa en aquest enllaç, però us destaquem alguns dels continguts que destaquen els organitzadors:  


3 minicursos: 
 • Mini- curso 1: “Aprendizaje móvil“. Sr. Manuel Sayrach
 • Mini-curso 2: “Proyectos de iniciación a la programación Android para aplicar en el aula con la nueva versión de AppInventor2″ Ferran Mas
 • Mini-curso 1: “Orientaciones para aplicar el currículum bimodal y lograr significativas mejoras en los aprendizajes del alumnado“. Sr. Pere Marquès,
2 taules rodones: 
 • Mesa redonda-debate: Experiencias de éxito en el uso de las TIC.
  • Virolai: Mª José Miranda y Cristina Romanos (responsable TAC en infantil). Comentarán el planteamiento global del Plan TAC del centro y de experiencias del uso de tabletas en Infantil.
  • Sadako: Jordi Mussons. Comentará sobre el uso de tabletas en educación.
  • IPT Jeroni de Moragas: Silvia Suárez. Primeros pasos con las tabletas en Educación Especial Especial.
  • INS Joaquina Pla i Farreras: Oriol Rodón y Toni Aparicio.
  • Escuelas Infantiles Municipales de Gandía (GEIM): Paqui Nebot y Marta Juan.
  • Col·legi Pineda: Teresa Roquet, Marta Postigo.
  • Escola La Vall: Luís Ignasi Bonastre.

 • Mesa redonda: los MOOC, ¿un nuevo modelo de aprendizaje? Tres visiones: empresa, universidad e instituciones. 
  • Carme RoviraDiseño pedagógico de MOOCs. Digital Factory: Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme.
  • Pitu Martínez. Responsable formació TAC – Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
  • Anna Rubio Carbó. Innovation Manager en IL3 – Universitat de Barcelona (UB)

I a més, comunicacions curtes comunicacions en torn a 3 experiències d'aprenentatge mòbil als centres educatius.

divendres, 4 d’abril de 2014

Trobades pedagògiques per a la inclusió : "Alumnat amb necessitats especials a les escoles ordinàries"


En linia del Congrés que des d'ACPO organitzem juntament amb ACO d'Orientació per una Societat Inclusiva, 

l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelon ha obert el perióde d'incripció per matricular-se a les Trobades pedagògiques per a la inclusió: Alumnat amb necessitats especials a les escoles ordinàries.

Les trobades tindran lloc els 4 dijous del mes de Maig, a partir de les 18h de la tarda i tindran una certificació de 15h de formació.Us copiem aquí la invitació que es fa des de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UB però podeu trobar informació del programa i com fer la matrícula en el següent enllaç: Trobades pedagògiques per la inclusió

"La diversitat és un fet natural i social. En l’àmbit educatiu, la diversitat s’entén com a diversitat d’idees, experiències i aptituds prèvies, diversitat d’estils d’aprenentatge, diversitat de ritmes d’aprenentatge, diversitat d’interessos, motivacions i expectatives, i diversitat de capacitats i ritmes de treball. Per tant, educar en la diversitat no consisteix a prendre mesures especials amb l’alumnat problemàtic o amb NEE, sinó a adoptar un model educatiu i curricular que faciliti l’aprenentatge de tot l’alumnat des de la seva pròpia diversitat. I això necessita d’una cultura, de polítiques i, sobretot, de pràctiques orientades a la inclusió.
Les pràctiques dels centres en el dia a dia viuen aquesta diversitat amb tota la riquesa, però també amb tots els  condicionants que comporta. Han d’intentar que tota la seva activitat educativa, i amb més incidència les activitats d’aula, motivin la participació de tot l’alumnat i tinguin en compte el coneixement, l’experiència dels estudiants i les barreres o dificultats en l’ensenyament i aprenentatge que comporta aquesta diversitat. Aquestes situacions s’han d’abordar des d’un plantejament global del centre i de la comunitat educativa: des dels projectes del centre, des de la revisió o adequacions curriculars, des de l’organització, amb els suports externs, des de les tutories, des de la metodologia d’aula, etc. i, per tant,  des de la formació del professorat.
Aquest és el motiu que ens ha portat a organitzar les trobades pedagògiques. Compartim l’enfocament ampli de diversitat (natural, humana) present a les aules, però en el context de les aules ordinàries ens volem centrar prioritàriament  en les situacions de diversitat en què l’alumnat amb necessitats educatives especials requereix intervencions i recursos específics per a la seva inclusió, de manera que es minimitzin els efectes de bloqueig i s’enriqueixi amb els elements de la diversitat l’ensenyament-aprenentatge del grup ordinari.
Així, volem que aquestes trobades siguin espais de posada al dia i actualització conceptual, de presentació i intercanvi de bones experiències i recursos, de debat i de formulació d’idees i propostes que ajudin el professorat i altres professionals de l’educació"

dijous, 3 d’abril de 2014

Sumemos capacidades. Por una educación inclusiva.La próxima semana la Campaña Mundial por la Educación (formada por más de 54 organizaciones españolas) celebra la Semana Mundial por la Educación 2014. Este año bajo el lema"Sumemos Capacidades. Por una educación inclusiva" 28 ciudades españolas realizarán actos reivindicativos, más de 138 centros educativos y 7.415 alumnos/as participarán en ellos. La Campaña Mundial por la Educación, ha contado con la colaboración del ilustrador Miguel Gallardo para la realización de los materiales y videos.

Adjuntamos nota de prensa:


Un año más la Semana de Acción Mundial por la Educación llega a las calles, esta vez con la educación inclusiva como objetivo:

• Del 7 al 13 de abril, 28 ciudades españolas celebrarán la Semana de Acción Mundial por la Educación
• En el mundo, 93 millones de niños, niñas y jóvenes tienen algún tipo de discapacidad, una de las causas de mayor marginación y exclusión en la educación
• Los sistemas inclusivos de calidad, basados en un enfoque de derechos, no pueden seguir siendo un asunto marginal en las políticas educativas, sino que deben ser centrales para la consecución de una educación de calidad para todas las personas.
Campaña Mundial por la Educación, Madrid, 2 de abril de 2014.- La próxima semana, del 7 al 13 de abril se celebra la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en más de 28 ciudades españolas, con la participación de1384 centros educativos, 7.415 alumnos y alumnas y más de 15 actos en la calle.
En todas las comunidades autónomas, escolares y alumnos/as de secundaria participarán durante la próxima semana en actividades que ellos mismos junto con docentes han trabajado previamente en el aula. Belmonte de Miranda en Asturias; Logroño en la Rioja; Barcelona en Cataluña; Santiago de Compostela en Galicia; Pamplona y Tudela en Navarra; Málaga, , Sevilla, Córdoba y Granada en Andalucía; o Santander en Cantabria, son algunas de las localidades en las que se organizarán actos lúdicos y pedirán a representantes políticos locales o autonómicos que unan sus fuerzas para la consecución del derecho a la educación en todo el mundo. Se pueden consultar las actividades que se llevarán a cabo en las diferentes ciudades españolas en la página web http://www.cme-espana.org/noticia/consulta-ya-las-actividades-previstas-para-la-same-en-tu-ciudad
Esta semana, organizada por la Campaña Mundial por la Educación, bajo el lema “Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva”, reivindica en todo el mundo el derecho de niños y niñas con necesidades educativas especiales a recibir una educación de calidad, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, tal y como queda reflejado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el mundo, 93 millones de niños y niñas tienen algún tipo de discapacidad, lo que supone menos posibilidades de finalizar sus estudios y una de las causas de las mayores causas de marginación y exclusión en la educación. En Burkina Faso, tener una discapacidad aumenta en dos veces y media el riesgo de que niños y niñas no vayan al colegio y en Nepal, el 85% de los niños y niñas no escolarizados tienen algún tipo de discapacidad. En demasiadas ocasiones, la
población infantil con necesidades educativas especiales es la gran olvidada a la hora de reclamar el derecho a la educación. Forman el colectivo más marginado y excluido de la educación. Esta desigualdad se acentúa en países de renta media y baja. Se reconoce además, que las mujeres y niñas con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de una doble exclusión.
Los sistemas inclusivos de calidad, basados en un enfoque de derechos, no pueden seguir siendo un asunto marginal en las políticas educativas, sino que deben ser centrales para la consecución de una educación de calidad para todas las personas. Por eso, la Campaña Mundial por la Educación lanza las siguientes reivindicaciones políticas a nivel internacional:
• Crear marcos legales para eliminar barreras legislativas que impiden a las personas con discapacidad acceder a sistemas educativos como ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Construir aulas y escuelas accesibles para todos y todas y asegurar la existencia de suficientes docentes con formación apropiada.
• La comunidad internacional debe llevar a cabo su compromiso de invertir al menos un 0,7% del PIB en cooperación y realinear la Ayuda Oficial al Desarrollo para comprometer al menos un 8% de ella a educación básica.
Las reivindicaciones al Gobierno español van en la línea de recordar la importancia de apostar por la Ayuda Oficial al Desarrollo como instrumento clave en la lucha contra la pobreza, tal y como recoge la moción recientemente aprobada por unanimidad por todo los grupos de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado. Además, en este sentido, debe:
• Apostar por la cooperación y volver lo antes posible a la senda de asignar el 0,7% de la Renta Nacional bruta a la Ayuda oficial al desarrollo destinando el 8% a educación básica.
• Adaptar la legislación española a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación está formada por Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras y Entreculturas, quien asume la coordinación de la misma.
Enlaces de interés:
• Video Promocional: http://www.youtube.com/watch?v=oPwsjk2ga_o&feature=youtu.be
• Video http://www.youtube.com/watch?v=NsoK0_uLi6I • Informe “Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades”
• Materiales para prensa (fotos, documentos..) https://app.box.com/s/63vjvhjbjw704dncee8b

Actes Online del Congrés Internacional d'Orientació Montpellier 2013


El mes de Setembre de l'any passat vam tenir l'oportunitat de participar en el Congrés Internacional d'Orientació que va tenir lloc a Montpellier.
Adjuntem les actes del congrés:

En francès, en anglès i en castellà.