dijous, 11 de febrer de 2016

"Orientacions per la planificació i gestió de les adaptacions del currículum" Onrubia, Llansana i altres

Actualitzem els recursos que tenim a les Eines Psicopedagògiques amb el següent document: 

"Orientacions per a la planificació i gestió de les adaptacions del currículum" d'Onrubia, Llansana i altres.


Recuperem aquest document, preparat per publicar el 2007  però que finalment  per les turbulències del tripartit va quedar dormint a un calaix. 
Pensem que aquest document a hores d'ara pot ser una molt bona eina per al assessor extern , però també per a centres educatius de analitzar i prendre decisions sobre quines variables de centre / aula i alumne cal incidir ABANS de prendre els decisions de fer Plan Individualitzats 
Aquest document  va ser fruit del treball d’un grup mixt constituït per professionals d’EAP, especialistes amb alumnat amb NEE i/o amb dificultats per aprendre; per professionals dels ELIC, especialistes en intervenció educativa amb l’alumnat nouvingut que s’incorpora al nostre sistema educatiu; per mestres d’educació especial i per tècnics de la Subdirecció General d’Ordenació curricular i Programes educatius i de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió social.
Va ser coordinat pel Sr Joan -Josep Llansana i la direcció tècnica va anar a càrrec del Dr Javier Onrubia, del Departaent de psicologia de l'educació i Evolutiva de la Universitat de Barcelona. .
Membres de l’equip:
- Sra. Joana Batallé (ELIC Baix Llobregat-Anoia)
- Sra. Remei Bordons (Tècnica de la SGOC i PE)
- Sra. M. Carme Farré (ELIC Lleida)
- Sr. Biel Ferré (ELIC Tarragona)
- Sra. Marta Ferré (Cap d’estudis i mestra d’EE del CEIP St.Antoni de St. Vicenç dels Horts)
- Sr. Antonio Martínez (ELIC Terres de l’Ebre)
- Sr. Francesc Mena (EAP B.02-St.Andreu)
- Sra. Montserrat Rovira (ELIC Barcelona Comarques sud)