dimecres, 10 de febrer de 2016

Protocol per a l' aplicació de mesures en l'arribada de menors procedents de països en conflicte i entorns bèl.lics

Tríptic adreçat als Centres Educatius, com a nuclis de concentració de població vulnerable, procedent de països i/o entorns en conflicte bèl.lic. Cedit per Ramon Quilis Societat Catalana de Pediatria