Eines pedagògiques

En un inici vam rescatar l'esperit de la web "eines psicopedagògiques" de la Tessa Julià i precursora nostra a la web de l'antiga ACPEAP. En aquest apartat, compartim de forma oberta i gratuita eines que companys o companyes hagin creat, traduït, adaptat, o divulgat. Es tracta de mantenir-les de forma viva i actuals. 

Si en teniu alguna que desitgeu compartir amb la resta de professionals de la psicopedagogia i/o l'orientació, només cal que ens la feu arribar per tal que la divulguem des de l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació. 

Les proves pedagògiques Alexandre Galí  

Revisades per l'EAP de Sant Andreu i que Na Glòria Català va accedir a revisar-les i fer-nos-les arribar, son proves per valorar competències com la velocitat lectora, resolució de problemes, etc. El complement ideal de les ACL , de les mateixes autores. 

Pruebas pedagógicas Galí en castellano 

Pautes d'Observació per la detecció i seguiment de l'alumnat amb discapacitat visual

La Francis Rosa, psicòloga i assessora psicopedagògica que va treballar 30 anys a l'EAP per a Deficients Visuals,  va gaudir d'una llicència d'estudis el 2008  per validar les pautes d'observació que es feien servir per la detecció de necessitats escolars i educatives amb l'alumnat amb dèficit visual. Les va validar amb l'ajuda de la Dra Anguera i el Dr Castelló.

Orientacions per a la planificació i gestió de les adaptacions del currículum, Onrubia, Llansana i Altres. 

Recuperem aquest document, preparat per publicar el 2007  però que finalment  per les turbulències del tripartit va quedar dormint a un calaix. 
Pensem que aquest document a hores d'ara pot ser una molt bona eina per al assessor extern , però també per a centres educatius de analitzar i prendre decisions sobre quines variables de centre / aula i alumne cal incidir ABANS de prendre els decisions de fer Plan Individualitzats 
Aquest document  va ser fruit del treball d’un grup mixt constituït per professionals d’EAP, especialistes amb alumnat amb NEE i/o amb dificultats per aprendre; per professionals dels ELIC, especialistes en intervenció educativa amb l’alumnat nouvingut que s’incorpora al nostre sistema educatiu; per mestres d’educació especial i per tècnics de la Subdirecció General d’Ordenació curricular i Programes educatius i de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió social.
Va ser coordinat pel Sr Joan -Josep Llansana i la direcció tècnica va anar a càrrec del Dr Javier Onrubia, del Departaent de psicologia de l'educació i Evolutiva de la Universitat de Barcelona. .
Membres de l’equip:
- Sra. Joana Batallé (ELIC Baix Llobregat-Anoia)
- Sra. Remei Bordons (Tècnica de la SGOC i PE)
- Sra. M. Carme Farré (ELIC Lleida)
- Sr. Biel Ferré (ELIC Tarragona)
- Sra. Marta Ferré (Cap d’estudis i mestra d’EE del CEIP St.Antoni de St. Vicenç dels Horts)
- Sr. Antonio Martínez (ELIC Terres de l’Ebre)
- Sr. Francesc Mena (EAP B.02-St.Andreu)
- Sra. Montserrat Rovira (ELIC Barcelona Comarques sud)
Cotutories a la secundària 
La Sylvie Perez, orientadora de nova fornada, ha compartit amb nosaltres el seu treball de final de màster, al voltant de les cotutories a l'ESO. És un material que enmarca en el tema de les tutories però que acaba donant un model perfectament adaptable a qualsevol institut de Catalunya, situant l'orientació i la tutoria en l'eix vertebrador de l'ESO.

Accés a Google Sites Cotutories