Junta i Blocs de treball
President: Jaume Francesch i Subirana, EAP Martorell 
Vice-Presidenta: Anna de Jesus i Cuixart, EAP Sant Andreu  (Barcelona)
Secretaria: Dolors Gómez Isach, EAP Motmeló
Tresorera: Cristina Sanz Jofre, EAP Martorell
Vocals:
Montserrat Ortíz Martín, INS Mollet de Mollet del Vallès
Mònica Segura Guerrero , Escola Sant Martí de Barcelona
Ester Castejón Coronado, Professora i tutora a la UOC
Eulàlia Esclapés Turró, Professora a la UB
Àlex Letosa Porta, INS Raspall de Cardedeu
Emília Viladoms Cebrián, EAP Horta Guinardó de Barcelona
Dolors Viqué Ginés, EAP El Prat de Llobregat 


Administradora i gestió web: Sylvie Pérez Lima,  Tutora UOC Màster Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Bloc de Comunicació

Referents: Ester Castejon, Mª Dolors Gómez

coordinador xarxes socials: Francesc Mena (Universitat de Barcelona)

Bloc de Formació

Referents: Eulàlia Esclapès, Dolors Vique 
Bloc Laboral
Referents: Emi Viladoms, Anna de Jesús
Bloc de Relacions Exteriors
Referents: Montse Ortiz, Jaume Francesch

Consell de Redacció de la revista ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA

Joan Serra, Ramon Almirall, Jaume Forn, Eulàlia Bassedas, Anna Farré, Mª Reyes Carretero, Teresa Huguet
Ferran Sentís, Ramon Coma, Cesc Notó, Cristina Vall. 

Comissió de professionals Sèniors

Coordinador: Àngel Mas i Parera ( EAP per a Deficients Visuals)
Joan Agelet, Josep M. Andreu, Rita Armenjach, Felicidad Asensio, Milagros Calvo, Rosa Castells, Mª Àngels Continente, Magdalena Comadevall, Josep Daviu, Concha Escobar, Adela Gallardo, Begoña González, Remei Grau, Mª José Lozano, Mª Mercè Mate, Magdalena Pérez, Maite Ribes, Laura Serra, Teresa ullà, Josefina Urpí, Maria Vilella... i d'altres companys/es que s'han afegit a aquest grup obert